NEW PROJECT: «TEA TIME»

blog

Время — самая ценная единица измерения в нашей жизни…Каждый новый день, мы начинаем со стрелок часов…Они,словно строгий учитель,неумолимо и настойчиво указывают нам ,что куда-то надо бежать,что что-то надо делать или где-то нас ждут….куда-то,что-то,где-то.…И ,так мы бегаем по кругу изо дня в день,из года в год, забывая о мгновениях,которые нужно ценить и складывать из минут в часы.Как важно делать в жизни паузы ,чтобы просто побыть с самим с собой,просто насладиться красотой природы,просто пообщаться….Мой новый проект»Tea time «- это проект,где я и мои интересные,с глубоким внутренним миром гости ,останавливаем время за чашкой домашнего чая,наслаждаясь беседой о себе,о жизни,о любви ,и о всей превратности судьбы! Вы с нами?Следите за каждым героем нашего проекта,комментируйте и голосуйте за лучшие фразы из интервью,и самый активный из вас станет мои следующим собеседником ,и получит призы от самого сладкого бренда Morpho Fabulous Desserts&Macarons!!! «Tea time » — остановим время вместе!

***

Timpul e cea mai valoroasa unitate din viața noastră. Fiecare zi o începem cu săgețile ceasului…Asemeni unui profesor strict și necruțător, ceasul ne indică că trebuie să o luăm din loc, că trebuie să facem ceva, că cineva undeva ne așteaptă…undeva, ceva, cineva… Și așa, fugim în unul și același cerc, în fiecare zi, din an în an, uitând despre momentele, pe care trebuie să le apreciem și să le transformăm din minute în ore. Ce important este să mai facem pauze în viață, pentru a putea să fim cei care de fapt suntem, pentru a ne bucura de frumusețea naturii, pentru a comunica… Proiectul meu nou «Tea time»- este un proiect în cadrul căruia, eu și oaspeții mei interesanți, cu o lume interioară deosebită, vom opri timpul la o ceașcă  de ceai «de casă», savurând discuții despre ei înșiși, despre viață, despre dragoste, și despre toată joaca sorții! Sunteți cu noi? Urmăriți fiecare erou al proiectului nostru, comentând și votând pentru cele mai bune fraze din interviu, iar cel mai activ dintre voi va deveni următorul meu intervievat, și va primi cadouri din partea celui mai dulce brand Morpho Fabulous Desserts&Macarons!!! «Tea time» — să oprim timpul impreună!

***

Time is the most expensive unit in our lives. We start each day with the clock hands… Like a strict teacher, they are showing us persistently where we should run, they’re telling us that something must be done, and that somebody is waiting for us…somewhere, something, somebody… And so we run around day after day, year after year, forgetting about the moments that we must appreciate the most. How important it is to push the breaks sometimes and stop ourselves for a while, in order to enjoy the beauty of nature, and just to talk to others with no rush… My new project «Tea time»- is all about stopping the clock and meeting amazing guests with a deep inner world. We will enjoy together a cup of tea and will talk about life, love and fate. Are you with us? Watch out, comment and vote for the best phrases of the interview! The most active of you will be my guest next time, and will receive gifts from the sweetest brand Morpho Fabulous Desserts&Macarons!!! «Tea time»- let’s stop the time together!

HOME