DEAR WOMAN, YOUR MAN IS A «FIGHTER»! DON’T «KILL» THE BEST OF HIM! (English & Romanian Versions)

26noiemb

Recent, am efectuat o serie de interviuri de angajare. În ultimii ani, întâlnesc tot mai mulți candidați care mă uimesc prin atitudinea lor. S-ar părea că nu ei își caută un loc de muncă, ci eu! Răspunsuri nelalocul lor, dezinteres total, aroganță și pesimism. Ca să nu mai spun de lipsa de experiență! Iar unul dintre răspunsuri m-a uimit atât de mult, încât am decis să scriu acest articol… 
În cadrul unui interviu, la întrebarea mea despre programul de lucru, dacă se potrivește sau nu, candidatul mi-a răspuns:”Prietena mea e liberă sâmbătă și duminică, din acest motiv nu pot să lucrez după acest program, sau trebuie să o întreb pe ea dacă va fi de acord să lipsesc.”
Apropo, băiatul are 27 de ani, o vârstă la care omul are deja o gandire conștientă. Răspunsul său m-a lăsat inițial fără replică…dar peste câteva momente i-am răspuns, recunosc, puțin tăios: ”Știi, eu mă consider o femeie bună, frumoasă și inteligentă! Și niciunul dintre bărbații mei nu s-a conformat programului meu de lucru! Și știi, fiecare dintre ei este un bărbat de succes! Îi respect mult pentru asta! Și nici eu, după cum vedeți, nu o duc rău! Toate cele bune!”
Tânărul, luat prin surprindere, a scos un zâmbet buimăcit și a ieșit…cred că i-am dat hrană pentru gândire…
Acum aș vrea să mă adresez tuturor femeilor! Dragi femei! Într-un mod conștient vă distrugeți bărbații, iar după asta mai cereți bani în familie!Un bărbat trebuie să lucreze! E în firea lui să “vâneze” și să-și hrănească familia! Dar cum poate el să facă asta, lucrând de la oră la oră, iar în weekend distrându-vă pe voi!
Întrebați orice om de succes, câte ore pe zi lucrează? Dar câte ore lucra atunci când era abia la început de drum? 26 din 24, credeți-mă!
Întotdeauna sau îmi așteptam bărbații sau lucram atât, cât lucrau ei! Pentru a ridica împreună familia, și pentru ca ambii să fim conștienți de gravitatea situației în care ne aflam!
Vă voi povesti o mică istorie…La sfârșitul anilor 90, ai secolului XIX, într-o companie electrică din Detroit, lucra un tânăr pentru 11 dolari pe săptămână. Lucra câte 10 ore pe zi, iar când venea acasă, petrecea jumătate de noapte în atelierul său, încercând să inventeze un nou tip de motor. Tatăl lui îi spunea că pierde timpul în zadar, vecinii îl numeau nebun, nimeni nu credea în el. Nimeni, cu excepția soției sale…
Ea îl ajuta să lucreze nopțile, ținându-i ore întregi lampa deasupra capului…Cu mâinile învinețite, cu dinții clănțănind de frig…dar cu o încredere atât de mare în soțul său! Încredere capabilă să șteargă orice urmă de durere!
Peste ani de zile, din atelierul mic s-a auzit un zgomot puternic. Vecinii au zărit cum într-o trăsură fără cal au ieșit din atelier “nebunul” și soția sa. Nebunul se numea Henry Ford…
În timpul unui interviu, la intrebarea: “Cine ai vrea să fii în altă viață?”, Ford a răspuns “Oricine, doar să fie soția mea lângă mine”.
Și încă un exemplu din zilele noastre. Content-managerul nostru – o fată tânără și creativă, iubea ca și toți oamenii creativi să se culce târziu. Dar de dragul soțului său și-a schimbat programul ( apropo, nu în detrimentul activității sale). Având în vedere că soțul ei trebuie să fie la muncă la ora 6 dimineața, acum ea se trezește împreună cu el și se culcă devreme (apropo, dragi femei, aceasta e obligațiunea noastră să îl petrecem pe bărbatul nostru la muncă și să ne culcăm odată cu el).
Deci, dragi femei, data viitoare când veți încerca să îl acuzați din nou pe bărbatul vostru și să vă exprimați iritarea față de el, amintiți-vă că “În spatele oricărui bărbat puternic, se află o femeie deșteaptă”! Atunci cine stă în spatele unui “loser”? Ați ghicit! Tot o femeie! O femeie geloasă, sâcâitoare și răutacioasă!
Iar acum întrebați-vă fiecare dintre voi: „ce fac eu, pentru ca bărbatul meu să fie un bărbat de succes?”.
P.S. Și credeți-mă, dacă bărbații vor vedea înțelegere din partea voastră, atunci mereu vor găsi timp pentru voi!

***

Recently, i conducted a series of job interviews. In the last few years, i’ve met more and more candidates that don’t even know why they’re coming to ask for a job…Stupid answers, arrogance , pessimism…One of the answers surprised me so much, that i decided to write this post…
At my question about working program, the candidate replied:”my girlfriend is free Saturdays and Sundays, and i cannot work after the program…or i have to ask her if i she agree my new schedule”. By the way, he is a 27 years old guy…an age when man has already a conscious mind. His answer left me speechless…But after a few moments i said:
„You know, i consider myself a good woman, beautiful and intelligent! And none of my men didn’t ask me, not even once  if i agree his working program or no! And you know what, each of them is a successful man and i respect them for that!”.
The young man, obviously  surprised, drew a dazed smile and went out… I hope he will think about it.
Dear women…stop bothering and „destroying” your men…this way you will never help them to bring you the amount of money you need.
A man has to work! A man has to be a fighter! It’s in his nature to „hunt” and „feed” his family! But how can he do that, working form hour to hour and having fun with you on weekends?
Ask any successful man, how many hours he works every day?
But how many hours he worked at the start of his career? 26 of 24, believe me!
I’ll tell you a little story… In the late 90s, the 19th century, in an electrical company in Detroit, a young man was working for 11$ per week. After 10 hours of work every day, he comes home and begins to work in his little atelier, trying to invent a new type of engine. His father has told him many times that he’s wasting his time, neighbors called him crazy, no one believed him. No one except his wife…
She helped him to work at the night time, holding the lamp over his had for many hours… With hands bruised and chattering teeth… yet with so much confidence in her husband! A confidence able to erase any trace of pain!
One day, after years, neighbors saw a carriage without horses driven by the „mad man” and his wife. His name was Henry Ford…
During an interview, at the question: «Who would you like to be in another life?», Ford replied «I could be anyone, if my wife would be with me”.
And an another example of our days. Our content-manager is a young and creative girl and always went to sleep late at night, like all creative people. But she has changed her program because of her husband. He must be at work at 6 am, so now she wakes up early and goes to bed early with him.
Dear women, remember: „Behind every great man there is a great woman!”. Ask yourself  ”what am i doing to make my man to be successful?”.
P.S. Believe me, if he will see understanding from you, he will always find time for you!

 

HOME